top of page
VOOR WIE

Alle spoorwegbedrijven die zijn aangesloten bij Railsport Nederland, hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Railsportdag 2023. Op basis van de organisatieomvang kunnen de bedrijven één of meerdere teams afvaardigen. Ieder team bestaat uit minimaal 15 en maximaal 40 personen. De directies van de bedrijfsonderdelen wijzen voor ieder team een teamcaptain aan. Deelname aan de Railsportdag is mogelijk voor medewerkers in actieve dienst (in tegenstelling tot de andere Railsport-evenementen is dit evenement niet toegankelijk voor partners en kinderen van medewerkers). 


DOEL RAILSPORTDAG

Het doel van de Railsportdag is in eerste instantie dat de deelnemers een leuke, sportieve en gezellige dag hebben samen met hun collega’s. Maar het is ook een uitgelezen kans voor een bedrijfsonderdeel om zich te presenteren en medewerkers doen nieuwe inspiratie op. De perfecte dag om op een sportieve en sociale wijze te wedijveren met de eigen collega’s en de collega’s van andere bedrijfsonderdelen. Deelname zal na afloop een tweeledig resultaat kennen: nieuwe energie en stimulans voor de deelnemers, alsook een positieve synergie-impuls tussen de deelnemende bedrijfsonderdelen. 

SAMENSTELLING TEAM

Medewerkers melden zich aan via de website van Railsport of rechtstreeks bij de teamcaptain. Op basis van alle aanmeldingen maakt de teamcaptain een teamindeling. Dit doet hij/zij met de grootst mogelijke zorg, zodat er een evenwichtige teamsamenstelling ontstaat. Hierbij gaat het niet alleen om de snelheid, vaardigheid en/of kracht van de teamleden, maar ook om teamgeest en mentaliteit. 


DEELNAME IN DE EIGEN “VRIJE TIJD”

Gelijk aan het overgrote deel van onze reguliere evenementen wordt ook deze bedrijfssportdag volledig bekostigd door Railsport. Maar van de deelnemers verwachten wij ook een inzet: namelijk hun eigen ‘vrije’ tijd. 


BESTELSERVICE KLEDING

Gelijk aan voorgaande edities, biedt Railsport elk team de mogelijkheid om (bedrukte) T-shirts of polo’s te bestellen. Railsport neemt de werkzaamheden voor jou uit handen, onderhoudt de contacten met de kledingleverancier en zorgt ervoor dat de kleding op 22 september klaarligt in Mill. Kies een kleur, bedenk een pakkende teamnaam en zorg voor een unieke presentatie op de Railsportdag. Meer informatie betreffende de kledingservice en/of het plaatsen van een bestelling vind je hier. Bij vragen kan je contact opnemen met ons via: info@railsport.nl. De kosten voor de kleding zijn voor rekening van de teams. 

- Aanmelding Railsportdag 2023 geopend!!!!

- Sluitingsdatum aanmeldingen

- Definitief teamsamenstelling aan Railsport bekend maken door teamcaptain

- Na deze datum ontvangen alle deelnemers nadere informatie van Railsport           

   Niet geselecteerden ontvangen bericht van de teamcaptain of Railsport

- Railsportdag 2023!

BELANGRIJKE DATA

15 mei

21 aug 

In de week van 28 aug

22 sep

INFORMATIEBRIEF

Alle deelnemers ontvangen uiterlijk één week voorafgaand aan het evenement de deelname-informatie per e-mail met daarin alle benodigde informatie voor deze dag. 


OPGAVE BETEKENT DEELNAME

In tegenstelling tot onze andere evenementen, geschiedt de inschrijving voor het merendeel via de teamcaptains en niet rechtstreeks via Railsport. Hierdoor kunnen wij op dit evenement niet het annuleringssysteem van onze algemene voorwaarden toepassen, omdat wij niet kunnen controleren of iedereen die zich heeft opgegeven ook daadwerkelijk verschijnt. Daarom willen we alle teamcaptains vragen om deze zorg van ons over te nemen en daar waar nodig te sturen op het aantreden van een compleet team. Deelname is voor iedereen weliswaar gratis, maar niet deelnemen kost Railsport onnodig (veel) geld. 


ONTVANGST 22 SEPTEMBER

Op 22 september dienen alle teamcaptains zich te melden bij de Railsport informatiebalie. Deze balie is gevestigd bij de ingang van City Resort Mill. Hier ontvangen de teamcaptains de benodigde bescheiden (volledig programma, wedstrijdreglementen, lunchpenningen, consumptiepenningen, sleutel voor lockers, etc.). De teamcaptains zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van deze bescheiden onder hun teamleden. 


BOKAALPASPOORTEN 

Op basis van de door de teamcaptains aangeleverde deelnemerslijsten, wordt voor iedere deelnemer een bokaalpaspoort verstrekt. Wanneer een deelnemer aan een kennismakingsclinic heeft deelgenomen, wordt het bokaalpaspoort door de instructeur afgestempeld. Iedere clinicstempel levert, afhankelijk van het soort clinic, één of drie bokaalpunten op. Deze clinicstempels zijn van belang voor de rangschikking in het eindklassement van het eigen team.

Een deelnemer mag meerdere malen aan eenzelfde clinic deelnemen, maar krijgt slechts één keer per clinic de punten. Wanneer een deelnemer tien of meer stempels heeft ontvangen, krijgt hij/zij de verdubbelaar en worden alle behaalde bokaalpunten verdubbeld en door de organisatie bijgeschreven in het paspoort. 

Let op! De teamcaptains zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van alle bokaalpaspoorten aan het eind van de dag en de tijdige inlevering bij de Railsport wedstrijdleiding. Dit dient uiterlijk om 16.30 uur bij de Railsport te gebeuren. De paspoorten dienen in één keer (door de teamcaptain) ingeleverd te worden. Bokaalpaspoorten zijn persoonsgebonden. Wanneer onderlinge uitwisseling van de paspoorten wordt opgemerkt of andere vormen van spelbederf, dan is Railsport helaas genoodzaakt het volledige team te diskwalificeren. 


KLASSEMENT EN PRIJSUITREIKING (Railbokaal) 

Aan de hand van de wedstrijduitslagen en de tijdig ingeleverde bokaalpaspoorten, wordt het eindklassement van de Railsportdag 2023 opgemaakt. Na afloop van het buffet zal de uitreiking van de felbegeerde Railbokaal 2023 aan het winnende bedrijfsteam plaatsvinden.

 

Na de prijsuitreiking zal het slotfeest losbarsten.

230202 Olympisch Logo-01.png
bottom of page